Rezultate şcolare mai bune şi o rată a abandonului şcolar aproape de zero – speranŃe renăscute pentru satul Viişoara

Proiectul “Hrănind copiii din Viisoara pentru un viitor mai bun”, prin intermediul căruia copiilor provenind din familii nevoiase li s-au oferit o masă caldă si activități de pregătire extra scolară, a ajuns la final de drum, însă cei 100 de beneficiari ai proiectului vor resimți rezultatele benefice ale sprijinului primit de la World Vision, în anii următori, după cum si comunitatea va dobândi un mare cîstig, având cetățeni mai sănătosi si educați.
20090524-Viisoara