World Vision contribuie la crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea mediului antreprenorial din Regiunea Sud Vest Oltenia

  • World Vision România, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, finanțat prin fonduri nerambursabile, contribuie la dezvoltarea mediului antreprenorial și crearea a peste 100 de locuri de muncă în regiunea Sud Vest Oltenia
  • IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului: 54
  • Persoane instruite în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale: 450
  • Locuri de muncă create și existente ca urmare a sprijinului primit de șomeri inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului: 108.

Fundația World Vision România alături de societatea EGIS S.A., a implementat timp de trei ani, un proiect finanțat prin fonduri nerambursabile acordate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Capital Uman 2014 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, și Organismul Intermediar Regional este Regiunea Sud Vest Oltenia. Proiectul a fost derulat în perioada 16.01.2018 – 15.01.2021, în Municipiul București, și a avut o valoare totală de 13.333.530,29 lei din care valoarea co-finanțării UE este de 11.211.893,65 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea dezvoltării de activități independente la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea promovării unor locuri de muncă durabile și a unui mediu economic stabil la nivel regional.

Ca urmare a implementării cu succes a proiectului, au fost înființate două Centre Regionale de Resurse pentru Antreprenori, funcționale, în Craiova și Râmnicu Vâlcea, care susțin și promovează antreprenoriatul sustenabil la nivel regional și care vor asigura în continuare suportul necesar antreprenorilor.

În cadrul Centrelor s-au organizat sesiuni de interes pentru antreprenori, a fost oferit suportul necesar pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor lor. Ca urmare a acestor sesiuni și ajutorului primit, chiar și la 6 luni de la terminarea finanțării și sprijinului acordat, 54 de IMM-uri sunt funcționale. De asemenea, 108 locuri de muncă au fost create, iar 450 de persoane au fost instruite pentru a-și dezvolta competențe antreprenoriale.

În plus, imaginea actualizată privind antreprenoriatul la nivel regional, cu detalii privind domeniile preferate de antreprenori, situația locurilor de muncă, nevoile mediului de afaceri așa cum sunt resimțite de către antreprenori, o analiza obiectivă a situației actuale a mediului de afaceri, rețelele funcționale și o strategie de integrare a acestor rezultate în politici locale/naționale care să susțină mediul de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest, s-a concretizat prin realizarea unui studiu la nivelul acestei Regiuni și elaborarea unei strategii care prevede un set de măsuri specifice care decurg din concluziile studiului privind antreprenoriatul la nivelul regiunii Sud-Vest, desfășurate în cadrul proiectului.