Stadiul actual şi soluţii pentru funcţionarea optimă a Structurile Comunitare Consultative, analizate într-o dezbatere organizată de World Vision România

Data:19/12/2018
Stadiul actual şi soluţii pentru funcţionarea optimă a Structurile Comunitare Consultative, analizate într-o dezbatere organizată de World Vision România

Autorităţile publice locale din judeţul Ialomiţa, alături de alţi reprezentanţi ai comunităţilor locale, au participat, pe 12 decembrie, la o dezbatere organizată de Fundaţia World Vision România pe tema Structurilor Comunitare Consultative. Întâlnirea organizată în Ialomiţa este cea de-a patra din seria întâlnirilor organizate de World Vision pe tema Structurilor Comunitare Consultative (evenimente similare au avut loc în Vaslui, Vâlcea, Dolj). Evenimentul organizat de World Vision Romania are ca scop dezbaterea problemelor cu care se confruntă Structurile Comunitare Consultative, provocările majore legislative în desfășurarea activității acestora și identificarea soluțiilor adecvate prin care Structurile Comunitare Consultative își pot crește vizibilitatea și importanța în comunitate, participând activ la procesul decizional. 

Structurile Comunitare Consultative sunt grupuri informale, constituite din lideri formali și informali ai comunității (asistent social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie), care identifică nevoile comunității și solutionează problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate.  În cadrul dezbaterii organizate pe 12 decembrie s-a discutat despre statutul actual al Structurilor Comunitare Consultative din județul Ialomița, iar reprezentanții celor 4 comunități prezente (Moviliţa, Cosereni, Jilavele, Roşiori) au dezbătut care ar fi cele mai adecvate soluții pentru funcţionarea optimă a acestora. Din discuţii a reieşit faptul că la nivelul judeţului Ialomiţa există astfel de structuri, membrii comunică între ei, iar problemele principale ale comunităţii sunt analizate, însă funcţionarea lor ar putea fi mult îmbunătăţită, pentru a ajuta cu adevărat comunitatea să se dezvolte. Întrebaţi de Alina Mazilu, Managerul de proiect World Vision România, ce s-ar putea îmbunătăţi la nivelul organizării Structurilor Comunitare Consultative, reprezentanţii autorităţilor locale au menţionat alocarea de fonduri (pentru transport – deplasări, costuri de întreţinere a copiilor, dacă aceştia sunt scoşi din familii), îmbunătăţirea legislatiei astfel încât să prevadă funcţionarea eficientă a acestor structuri, persoanalitate juridică a structurilor, fond propriu, cont bancar, sediu propriu, spaţiu dotat pentru situaţii de urgenţă etc.. În vederea sustinerii dezvoltării Structurilor Comunitare Consultative, World Vision își propune  să contribuie la creşterea participării active la procesul decizional al Structurile Comunitare Consultative, implicând un număr minim de 120 de reprezentanţi ai ONG-urilor şi anagajaţi ai instituţiilor publice centrale şi locale în pilotarea şi implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunităţi selectate.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019.
Pentru mai multe informații despre proiect vă rugăm să contactați Managerul de proiect, Alina Mazilu (telefon 0736 444 885, email alina_mazilu@wvi.org). Despre World Vision România

World Vision România este o organizaţie creştină, care desfaşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 28 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 400 de comunităţi din 8 judeţe. World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducera abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităţilor şi membrilor acestora pentru a realiza o viaţa implinită pentru fiecare copil.www.worldvision.rohttp://www.facebook.com/WorldVisionRomaniahttp://blog.worldvision.ro/

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European