Ashburn United States 0 donatori si 71 vizitatori online in acest moment
Contacteaza-ne - email: donatori@wvi.org | telefon: +4021-222.91.01

Proiecte cu Fonduri Europene

„Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”

„Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019

Fundația World Vision România implementeaza proiectul ,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „Cresterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”. 
 
Proiectul isi propune obiective ambitioase: 
 
1. Politica publica alternativa in domeniul „asistentei sociale” elaborata de Fundatia World Vision Romania, cu participarea autoritatilor publice locale si centrale. Politica publica propusa va fi supusa spre aprobare decidentilor politici.
 
2. Modificarea si completarea Legii 292/2011 care reglementeaza regimul juridic al Consiliilor Comunitare Consultative. (proiect de lege acceptat).
 
 
 OBIECTIV GENERAL:
 
Capacitarea ONG-urilor si a autorităților publice cu scopul de a analiza, evalua, formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern . Din această perspectivă, grupul țintă al proiectului va fi instruit pentru a-și dezvolta capacitatea de a analiza, corela și completa legislația în vigoare privind funcționarea Structurilor Comunitare Consutative –SCC, ca structuri de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității.
 
Acest obiectiv va fi atins prin obiectivele specifice, contribuindu-se astfel total la obiectivul specific POCA 1.1 “Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetațeni si mediul de afaceri în concordanța cu SCAP”.
 
 
OBIECTIVE SPECIFICE:
 
Obiectiv specific 1. Consolidarea capacității grupului țintă format din 35 reprezentanți ai ONG-urilor, pentru a analiza, evalua și amenda politici publice din domeniul asistenței sociale și dezvoltarea abilităților de mobilizare comunitară a acestora, prin livrarea unui program de formare în domeniul schimbării sociale; 
 
Obiectiv specific 2. Facilitarea dialogului social și civic și creșterea participării active la procesul decizional , prin implicarea a 120 reprezentanți ai ONG-urilor și anagajați ai instituțiilor publice centrale și locale în pilotarea și implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunități selectate în prezenta intervenție; Prin propunerea de proiecte de completare și reglementare a regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative, modelul va fi replicat la nivel național și va impacta toate regiunile de dezvoltare, proiectul având în acest fel un caracter național.
 
Obiectiv specific 3. Completarea legislației în vigoare și definirea regimului juridic cu privire la operaționalizarea Structurilor Comunitare Consultative ca structuri de sprijin de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității, prin analiza, evaluarea și modificarea normelor de funcționare a acestora. 
 
 
REZULTATE AȘTEPTATE:
 
Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.
  1. Personal din ONG-uri instruit în domeniile schimbare socială și mobilizare comunitară;
  2. Personal din ONG-uri instruit în domeniul formatorilor de formatori; 
  3. Personal din ONG-uri instruiți în domeniul analizei și elaborării politicilor publice;
  4. Politică publică alternativă în domeniul asistenței sociale elaborată;
  5. Politică alternativă în domeniul asistenței sociale promovată și acceptată;
  6. Norme de reglementare pentru modificarea și completarea Legii 292/2011 cu privire la regimul juridic al Structurilor Comunitare Consultative
 
Perioada de implementare a proiectului: mai 2018-septembrie 2019
 
Valoarea proiectului: 961.539,82 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 942.309,02 lei
 
Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar
 
Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP


RESCUE - Reading Early School Leaving Signals!

proiect cu nr. 2016-1-RO01-KA201-024523 pentru citirea semnalelor de părăsire timpurie a şcolii

RESCUE - Reading Early School Leaving Signals este un proiect de parteneriat strategic şcolar derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu organizaţia nonguvernamentală National Network for Children din Bulgaria, compania AcrossLimits din Malta, organizaţia nonguvernamentală We World Onlus din Italia, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO- Departamentul de Ştiințe Umane și Sociale, Şcoala Gimnazială Mihai David din oraşul Negreşti, judeţul Vaslui şi Şcoala Gimnazială Coşereni, din comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa. Proiectul se desfășoară pe o durata de 36 luni, în perioada septembrie 2016 - august 2019 şi beneficiază de finanțare europeana din programul Erasmus plus.

Scopul proiectului este acela de a oferi școlilor puterea de a declanșa reacții și acțiuni de cooperare de la cele mai timpurii semnale de avertizare privind riscul de părăsire timpurie a şcolii și de a ajunge în mod eficient la alți factori de decizie relevanți din cadrul comunității pentru a declanşa un mecanism de intervenţie comunitară la nivelul şcolii cu scopul de a reduce şi preveni părăsirea timpurie a şcolii.

Proiectul adreseaza problematica parasirii timpurii a scolii, care este un proces evolutiv pe termen lung. Semnalele de avertizare rapida furnizate in timp cum ar fi absenteismul, deteriorarea treptata a performantei academice, starea fizica si psihologica ale elevilor sunt cateva exemple. Există modalitati de a transforma aceste semnale de alarma in actiuni preventive. Profesorii sunt primii care observa aceste semnale de avertizare la elevii care sunt la risc de parasire timpurie a scolii. Acest lucru ii face pe profesori, ca ei sa fie primii profesionisti obligati sa semnaleze si sa se implice. Prin acest proiect sunt elaborate o serie de instrumente si metodologii de lucru care vin in sprijnul profesorilor, acestia sunt instruiti sa coopereze in echipe multidisciplinare si sprijiniti sa se implice in actiuni de prevenire a parasirii timpurii a scolii. Profesorii invata sa creeze si sa mentina medii de invatare incluzive pentru a preveni parasirea timpurie a scolii, raspund in mod individual nevoilor copiilor, colecteaza date, modele de buna practica si lucreaza in echipa. Scolile totodata sunt capacitate pentru a creea si pune in aplicare un mecanism de interventie comunitara la nivelul scolii, dispun de instrumente pentru a ajunge la elevii cu risc si parintii acestora, deprind practica unei comunicari eficiente si coopereaza cu alti actori relevanti din comunitate. Astfel prevenirea parasirii timpurii a scolii se realizeaza in mod eficient in scoala, doar cu sprijnul implicarii actorilor comunitari, precum si a celor interesati si responsabili de aceasta. Colectarea de date la nivel transnațional prin acest proiect va permite identificarea de modele comune si solutii care pot fi adaptate la diferite contexte locale. Mai multe detalii si acces la produsele intelectuale realizate prin proiect, vizitati site-ul proiectului: http://projectrescue.eu/ro/


Alege Scoala! – proiect pentru reducerea abandonului scolar prin activitati catehetice

Proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!”, derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română se desfășoară în perioada aprilie 2014 - octombrie 2015. Beneficiind de finanțare din fonduri europene, proiectul își propune prevenirea și reducerea abandonului școlar prin elaborarea și implementarea unui plan de acțiune în fiecare din regiunile de dezvoltare prevăzute în proiect.

Prin intermediul a 53 de Centre Educaționale Inovative Alege Şcoala! și formarea a 106 persoane (53 de preoți și 53 cadre didactice), beneficiarii proiectului: 2.957 persoane (1.325 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 318 persoane care au părăsit deja timpuriu şcoala, 1.314 părinți) sunt conștientizați asupra rolului și perspectivelor de pe piața muncii pe care o bună educație le oferă.

Proiectul „Alege Școala!” are la bază programul „Hristos Împărtășit Copiilor”, programul de cateheză al Bisericii Ortodoxe Române din iulie 2008 prin hotărârea Sfântului Sinod. Dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive față de școală, pentru copiii din mediul rural și urban, bazate pe iubirea față de Dumnezeu și de semeni este reflectată în aceste două proiecte. Intervenția la nivelul școlilor și comunităților este motivată de faptul că educația aduce șansa unei vieți mai bune pentru copii. Responsabilitatea comună în vederea formării spirituale a viitorului nostru reprezintă o investiție în copii noștri, în generațiile următoare.

Copiii iau contact cu modele si deprinderi noi, capatat incredere in propriile abilitati si descopera noi modalitati de a se exprima.

http://alegescoala.worldvision.ro

Vezi achizitii realizate pe proiect

Rezultatele ale proiectelor anterioare Alege Scoala! din 2009-2012; 2010-2013
  • 29.207 de copii au participat la atelierele de arta. Acestia sunt elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, delincventi juvenili, copii care au parasit devreme scoala sau care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, precum si prescolari.
  • 9.618 de copii au mers in 235 de tabere estivale de creatie "Licar de lumina", organizate in centre pastorale ortodoxe.
  • 3.206 de preoti si profesori de religie au sustinut programul si au participat la cele 247 de sesiuni de formare
Vezi film  realizat de Trinitas TV


Atelierul de meserii

"Atelierul de meserii. Cooperare transnationala, servicii de consiliere în cariera, calificare si recalificare pentru angajatii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti si Ilfov" acorda sansa de formare si dezvoltare profesionala unui numar de 2.200 de persoane angajate, din mediul rural si urban, muncitori necalificati sau cu nivel scazut de calificare.

Acestia vor beneficia gratuit de servicii de consiliere pentru cariera, seminarii, schimburi de experienta si cursuri de calificare/ recalificare in meserii precum: lucrator comercial, patiser, lucrator social, infirmiera, ingrijitoare batrani la domiciliu, operator introducere, prelucrare si validare date. Vor avea astfel sanse la o viata mai buna, atat ei cat si copiii lor.

Proiectul beneficiaza de cofinanţare de la Fondul Social European prin POSDRU (POSDRU/164/2.3/S/134056.), se desfasoara in perioada 16 aprilie 2014 - 15 octombrie 2015 si este implementat de fundatia World Vision Romania in parteneriat cu Ascendo SRL, Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS si Institut National de Formation et d’Application - INFA (Franta).

Pentru mai multe detalii despre acest proiect click aici
Vezi achizitii realizate pe proiect

Descopera mai jos realizarile proiectului nostruElevul de azi, fermierul de maine – elevi mai instruiti, specialisti mai pregatiti

Prin participarea la proiectul Elevul de azi, fermierul de maine, 500 de tineri, de la oras si sat, din zona centrala a Romaniei, vor dobandi abilitati practice imbunatatite devenind mai competitivi si mai adaptati cerintelelor din domeniul agricol si al industriei alimentare. Practica inovativa de la ferma demostrativă Agrovision din Criţ, judetul Brasov, va include sesiuni ce imbina învăţarea practica cu e-learning-ul. Elevii vor face schimburi de experienţă şi vizite de tip «outdoor» menite să stimuleze asimilarea cunostintelor.

In baza experienţei si rezultatelor dobandite, vom elabora un ghid de bune practici care ulterior va fi folosit in licee cu profil agricol, contribuind astfel la îmbunătăţirea formării elevilor la nivel naţional. Cresterea nivelului de instruire a tinerilor prin educatie comprehensiva si dobandire de abilitatilor practice imbunatatite, creeaza premisele pentru cresterea nivelului de trai, eliminarea disparitatilor economice si egalitatea de sanse.

Proiectul se desfasoara in perioada 6 mai 2014 – 5 noiembrie 2015 in Regiunea Centru in parteneriat cu Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara „Tara Barsei” din Prejmer si Ascendo S.R.L. din Ramnicu Valcea.

Pentru mai multe detalii despre acest proiect click aici


Elevul E.D.I. – orientam liceenii spre un viitor mai bun

Alegerea profesiei este una din cele mai importante decizii din viața unui tânăr, iar prin proiectul Elevul Edi Fundația World Vision România sprijină elevii din Regiunea SV Oltenia în acest proces delicat și dificil, asigurându-le o șansă în plus pentru ca viitorul lor profesional să le ofere satisfacții și securitate. Cel puțin 550 de elevi vor fi implicați în proiect, beneficiind de servicii de consiliere și orientare profesională, de activități practice în cadrul unor firme de exercițiu și de participarea la diferite evenimente locale și regionale (târguri, conferințe, vizite la diferite firme, întâlniri cu oameni de afaceri de succes, concursuri).

Programul de consiliere va acoperi întregul an școlar, fiind structurat pe trei niveluri, fiecare structurat în trei module: dezvoltare personală - autocunoaștere, îmbunătățirea abilităților de relaționare și comunicare; orientare profesională - abilități și valori, clase de profesii și recomandări individuale, oportunități de formare și de lucru, traseu profesional; abilități antreprenoriale - cum pornim o afacere, nișă de piață, produs de succes. În cadrul modulului de practica în firmele de exercițiu elevii vor testa toate palierele de activitate din cadrul unei firme reale.

Ne dorim prin acest proiect să dezvoltăm un sistem de lucru care să poată oferi sprijin copiilor, tinerilor și familiilor lor, un sistem pe care să îl putem extinde și de care să beneficieze toți elevii. Ne dorim pentru beneficiarii noștri să devină mai puternici, curajoși, responsabili; să vadă provocări și nu probleme în jurul lor; să știe să aprecieze corect riscurile și să își asume riscuri, să aibă încrederea și capacitatea de a se implica cu toate resursele în proiectul vieții lor și de a deveni ceea ce își doresc cu adevărat să devină.

Proiectul este cofinanțat din fonduri europene structurale, prin intermediul Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane și desfășurat în perioada mai 2014- noiembrie 2015 alături de trei parteneri: Liceul Vitomirești, Liceul Dimitrie Filișanu și Colegiul Național Matei Basarab.

Pentru mai multe detalii despre acest proiect click aici
Vezi achizitii realizate pe proiect
Vezi comunicate de presa realizate pentru acestproiect„Inclusiv “ – centre de incluziune sociala pentru 1.200 de tineri si adulti

„Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” este un proiect pentru 1.200 de tineri si adulti cu vulnerabilitati care doresc sa isi creasca nivelul de calificare prin participarea la servicii integrate de consiliere si formare profesionalain in vederea integrarii sau reintegrarii pe o piata a muncii flexibila si incluziva. Cele 1.200 de persoane apartin categoriilor defavorizate: etnie roma , cu dizabilitati, tineri care au parasit sistemul institutionalizat de protectia copilului, persoane afectate de boli ocupationale, persoane fara adapost, sa iaba minim doi copii, provenind din familie monoparentala.

Proiectul beneficiaza de cofinanţare de la Fondul Social European prin POSDRU, se desfasoara pe o perioada de 18 luni incepand cu aprilie 2014 si este implementat de catre Asociatia „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala” in parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Fundatia World Vision Romania, Fundatia pentru Dezvoltarea Asociatiilor de Ajutor Mutual si Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.

In calitate de partener, fundatia World Vision Romania desfășoară activitătile pentru regiunile de Nord-Vest, Sud-Vest, Sud-Est coordonand 3 centre de incluziune sociala in Cluj, Craiova, Medgidia unde se vor organiza 18 din cele 36 de cursuri de calificare pentru meseriile: lucrator in comert, bucatar , ospatar, barman, coafor, electrician constructor.

www.inclusiv.eu

Contact:
Cluj: Romana Chioreanu, Expert Coordonator CIS Nord-Vest
Tel: 004-0724-067040, E-mail:romana_chioreanu@wvi.org

Craiova: Carlugea Vasilica, Expert Coordonator CIS S-V
Tel. 004-0731444783, E-mail: vasilica_carlugea@wvi.org

Medgidia: Gabriela Carp, responsabil local
Tel 004-0731444671, E-mail Gabriela_carp@wvi.org

Pentru mai multe detalii despre acest proiect click aici


MADE IN RURAL - Alternative inspirate de traditie la traiul din agricultura

In perioada 1 aprilie 2014 – 31 septembrie 2015, Fundatia World Vision Romania in parteneriat cu Asociatia pentru Sprijinirea Dezvoltarii Rurale ASDR Dezmir si Ascendo S.R.L. desfasoara proiectul „MADE IN RURAL. Dezvoltare economica rurala prin revitalizarea traditiilor populare si exploatarea potentialului economic non-agricol”.

Proiectul valorifica potentialul identificat prin implementarea in ultimii doi ani a programelor „Atelierul de mestesuguri” si continua activitatile de formare profesionala suplimentandu-le prin compenente de constientizare, consiliere si mediere pentru obtinerea unui loc de munca.

Beneficiarii proiectului vor fi persoane din mediul rural care se ocupa cu agricultura de subzistenta, persoane casnice sau aflate in cautarea unui loc de munca si someri din judetele Alba, Bistrita-Nasaud, Brasov, Constanta, Cluj, Dolj, Harghita, Ialomita, Iasi, Ilfov, Sibiu, Vaslui si Valcea.

Aproximativ 1.900 de oameni vor participa gratuit la sesiuni de informare si consiliere si, ulterior, la cursuri de tesatorie manuala, lucrator in pensiune turistica si antreprenoriat. La finalul instruirii, ei vor putea concura intr-o competitie de planuri de afaceri, iar cele mai reusite 200 de proiecte create vor fi premiate, astfel incat sa poata fi transformate in realitate.

Persoanele interesate de inscrieri ne pot contacta la telefon 0731.444.773 sau email atelierul@wvi.org

Pentru mai multe detalii despre acest proiect click aici