Ashburn United States 0 donatori si 67 vizitatori online in acest moment
Contacteaza-ne - email: donatori@wvi.org | telefon: +4021-222.91.01

Educatie antreprenoriala, Dezvoltare de servicii de consiliere, suport si orientare, Integrare profesionala
POSDRU/161/2.1/G/138381
Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Beneficiar: Fundaţia”WorldVisionRomania”
Parteneri: Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filişanu”
Liceul Tehnologic Vitomireşti
Colegiul Naţional de Informatică ”Matei Basarab”
Buget total: 2.029.104,36 lei
Durata: 18 luni, din 06.05.2014 până în 05.11.2015

Obiectiv general/ scop:

Dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale, antreprenoriale si sociale a 550 de elevi din Regiunea Sud-Vest, in vederea cresterii gradului de integrare socio- profesionala.

Obiective specifice:

 • Consilierea, orientarea si motivarea a 800 de elevi din Regiunea Sud-Vest, in ceea ce priveste alegerea carierei, traseului profesional si a continuarii studiilor
 • Dezvoltarea aptitudinilor de munca si a abilitatilor antreprenoriale pentru 250 de elevi, prin instrumente inovative si moderne de tipul firma de exercitiu
Grup ţintă: 800 de elevi din cele 3 unităţi de învăţământ partenere în proiect

Activităţi:

1. Managementul proiectului – organizarea şi gestionarea implementării, planificarea detaliată a activităţilor şi alocarea resurselor pentru a asigura atingerea obiectivelor propuse şi realizarea rezultatelor aşteptate, monitorizarea şi evaluarea proiectului, raportare tehnică şi financiară, alocarea resurselor şi realizarea achiziţiilor
2. Implementarea unui sistem de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru un numar de 800 de elevi – evaluări şi planuri individuale de dezvoltare, activităţi individuale şi de grup, cursuri, participări la evenimente
3. Dezvoltarea si implementarea unui program de practica interactiv de tipul firma de exercitiu in vederea dezvoltarii abilitatilor antreprenoriale si profesionale pentru 250 de elevi – înfiinţarea a şapte firme de exerciţiu de către elevi şi parcurgerea de către aceştia a tuturor etapelor cheie din viaţa şi activitatea unei firme, cu testarea directă a activităţii din toate departamentele
4. Publicitate si informare in cadrul proiectului – promovarea intervenţiei şi a rezultatelor, informarea permanentă şi corectă a tuturor părţilor interesate şi a publicului larg cu privire la proiect

Rezultate aşteptate

 • Implementarea unui sistem de servicii de consiliere si orientare profesionala inovativ
 • Ghidul Carierei
 • Studiul ”Impactul psiho-social al procesului de tranzitie de la scoala la piata muncii asupra elevilor”
 • 3 centre regionale de consiliere, suport si orientare profesionala infiintate si functionale
 • 10 intalniri de informare cu privire la activitatile de consiliere
 • 800 de elevi beneficiaza de consiliere, suport si orientare profesionala
 • 800 de planuri individualizate de dezvoltare si evaluare
 • 8 intalniri cu antreprenori si persoane de cariera
 • 7 firme de exercitiu dezvoltate si functionale
 • 250 de elevi participa la activitatile din cadrul firmelor de exercitiu
 • 1 pachet informational de tipul IEC (informare-educare-comunicare) realizat si diseminat elevilor
 • 2500 de materiale informative realizate (flyer, banner, postere, pliante, etc.)
 • 350 de elevi din grupul tinta continua studiile
 • 2 conferinţe realizate