Ashburn United States 0 donatori si 12 vizitatori online in acest moment
Contacteaza-ne - email: donatori@wvi.org | telefon: +4021-222.91.01

EDUCATIE PENTRU SCHIMBARE


Calendar activitati

Anexa A Regulament Rundă de Finanțare pentru Organizații

Anexe Regulament.rar

 
Scopul si obiectivele proiectului 
Prin intermediul proiectului “Educatie pentru schimbare”, Fundatia World Vision si-a propus ca scop prevenirea  abandonului scolar din spatiul rural prin crearea a 5 centre de tip scoala dupa scoala in cadrul unui program integrat de capacitare a organizatiilor sau a grupurilor de initiativa locale, prin mobilizarea resurselor locale si implicarea comunitatii.
 
Pentru atingerea scopului propus, WVR are in vedere urmatoarele obiective:
O1.Cresterea capacitatii actorilor comunitari de mobilizare a resurselor locale pentru solutionarea de nevoi la nivel de comunitate prin intermediul unui program de asistenta si formare derulat pe perioada a 8 luni.
O2. Dezvoltarea, pe parcursul a 8 luni, a 5 centre de tip scoala dupa scoala in 5 comunitati din judetele Ialomita(2), Valcea (1) si Dolj(2) prin intermediul unui program de finantare destinat organizatiilor comunitare. 
O3. Implicarea a cel putin 120 de copii din comunitatile rurale din judetele Ialomita, Valcea si Dolj in activitati de tip scoala dupa scoala in vederea prevenirii abandonului scolar, pe parcursul a 8 luni.
 
Beneficiari 
 
Beneficiarii directi ai programului de finantare vor fi organizatiile comunitare/ locale care vor solicita si vor fi finantate pentru a initia si dezvolta centre de tip scoala dupa scoala in cele 3 judete vizate. Aceste organizatii vor beneficia atat de sprijn financiar, cat si de asistenta in implementare si de un program de capacitare organizationala.
 
Aceste organizatii vor trebui sa indeplineasca cel putin urmatoarele criterii:
- Sa fie organizatii care implementeaza proiecte in spatiul rural in cele 3 judete vizate
- Organizatiile care sunt infiintate in comunitatile rurale pentru care se solicita sprijin financiar vizate vor avea prioritate la finantare
- Sa faca dovada Parteneriatului intre Autoritatea Publica Locala si Scoala din comunitatea vizata
- Sa respecte Regulamentul rundei de finantare propus de Fundatia Vodafone si ghidul de finantare care va fi propus de catre Fundatia World Vision Romania