Misiunea Viziunea Valorile

Misiunea

Lucrăm cu comunitățile pentru a oferi copiilor din mediul rural șansa de a-și dezvolta potențialul și de a-și construi o viață demnă și împlinită.

Viziunea

Acces la educație pentru toți copiii!

Alături de donatorii și partenerii noștri luptăm să construim o lume în care toți copiii își pot atinge potențialul deplin și îndeplini visele.

Declarația de identitate

Fundația World Vision România este o organizație neguvernamentală care pune în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Suntem parte din marea familie World Vision International, prezentă în aproape 100 de ţări din întreaga lume. Lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

Credem că toți copiii, indiferent că trăiesc la sate sau în oraşe, au dreptul la şanse egale de dezvoltare. De aceea desfăşurăm programe pe termen lung în comunități rurale, cu accent pe educaţie şi protecţia copilului, angajament civic, agricultură şi antreprenoriat rural.

Aducem nevoile celor mai vulnerabili copii pe agenda publică și milităm pentru respectarea drepturilor lor. Propunem soluții de impact, testate în programele noastre, care știm deja că funcționează.

Valorileseparator4

Prețuim oamenii

Credem că oamenii sunt creați egali și că toți avem dreptul la libertate, justiție, pace și oportunități. Celebrăm bogația diversității umane și încurajăm cu convingere dezvoltarea personală, profesională și spirituală.

Suntem buni administratori

Investim înțelept resursele care ne-au fost încredințate spre administrare, fie că este vorba despre bani, timp sau încredere. Lucrăm la standarde profesionale si etice înalte, pentru câștiga încrederea donatorilor noștri și a ne îndeplini cât mai eficient misiunea în folosul celor aflați în nevoie.

Suntem devotați celor săraci

Le suntem alături celor mai săraci dintre noi în momentele grele și încercăm să le redăm speranța și demnitatea. Ne dorim ca ei să devină activi și autonomi, capabili să-și schimbe propria viață. Le arătăm cum se pot implica în viața comunității în care trăiesc pentru a o transforma într-un loc mai bun.

Suntem creștini

Inspirați de valorile creștine, ne-am asumat misiunea de a le oferi dragoste și compasiune celor săraci, oprimați și marginalizați, în special copiilor, și de a combate nedreptățile sociale.

Suntem parteneri

Lucrăm în parteneriat cu comunitatea, cu autoritățile locale și naționale și alte agenții, cu biserica, pentru a defini și a găsi cele mai bune soluții pentru nevoile comunităților. 

Suntem receptivi

Încurajăm inovația, creativitatea și flexibilitatea în acțiunile și intervențiile noastre. Promovăm în comunități deschiderea la schimbare, reflecție și dezvoltare. Suntem pregătiți să ne asumăm riscuri și să acționăm imediat în folosul celor afectați.

Donează