Protecția copilului

Protecția copilului

De ce este o prioritate?

Niciun alt factor nu determină în mai mare măsură destinul unui copil din România decât locul unde se naște. În rândul copiilor cu vârste de până la 17 ani, riscul de sărăcie și excluziune socială este cel mai ridicat din UE: 41,7% (Eurostat, 2017). Altfel spus, patru copii din zece riscă să trăiască fie în sărăcie, fie la marginea societății, în mediul rural această proporție fiind de trei ori mai mare față de mediul urban. Copiii de la sate au acces limitat – sau nu au deloc – la lucruri elementare, de la educație, asistență medicală, bunuri esențiale precum încălțămintea și chiar hrană. Copiii din mediul rural sunt cei mai vulnerabili membri ai unor comunități vulnerabile și au nevoie de protecție – fizică, împotriva abuzurilor –, dar și sprijin pentru a-și satisface nevoi de bază precum hrana sau îmbrăcămintea.

La un nivel primar, protecția copilului înseamnă asigurarea securității fizice. Violența asupra copilului apare atât în familie, cât și la școală – fenomenul bullying-ului (acte de violență fizică și verbală comise de colegi) fiind o problemă în creștere. Cazurile raportate de violență împotriva copiilor, mai ales cele petrecute în familie, sunt cu certitudine mai puține decât numărul lor real. Violența îmbracă forme multiple – de la abuzurile fizice la cel emoțional, neglijare, abuz sexual, exploatare sexuală sau prin muncă, privare de libertate etc. Faptul că unele forme de abuz, precum cel emoțional și chiar unele forme de disciplinare fizică, nu sunt percepute ca violențe asupra copilului de către o parte relativ mare a populației, inclusiv de către părinți, este un fenomen îngrijorător. Aceste forme de violență afectează însă în mod direct dezvoltarea fizică și mentală a copiilor.

Care sunt problemele?

Sărăcia şi excluziunea socială sunt factori care determină stresul, la rândul său o cauză a violenţei, însă cea mai multă violenţă se naşte chiar din violenţă. Cel puţin un milion şi jumătate de copii din România sunt expuşi direct la un mediu degradant şi violent. Marea majoritate a românilor – peste 90%! – consideră că actele de violență sunt doar cele care lasă urme (vânătăi și cicatrici), sau bătaia fără motiv, iar 27% dintre părinți le-au aplicat copiilor pedepse corporale. Reciproc, doar unu din zece români nu și-ar lovi niciodată copilul. Mai bine de jumătate din cei care își lovesc copiii o fac din motive de ordin moral („e spre binele copilului”).  

În România, în fiecare oră, doi copii sunt victime ale violenţei domestice, acestea fiind doar cazurile raportate autorităţilor. Deşi numărul copiilor continuă să scadă, fiind în prezent cu circa 40% mai mic faţă de 1990, cel al abuzurilor se menține la un nivel relativ constant, între 14.000 și 15.000 de cazuri anual  

Majoritatea actelor de violenţă îndreptată împotriva copiilor se întâmplă în spatele uşilor închise, nu sunt raportate şi deci nu apar niciodată în statistici, însă ele lasă întotdeauna urme asupra dezvoltării psihice a copiilor și, uneori, chiar sechele fiziceBullyingul din școli este o problemă în creștere accelerată, de la circa 5.190 de cazuri înregistrate la Telefonul Copilului în 2017 la 7.400 în 2018. 

Care este viziunea noastră?

Bătaia nu este ruptă din rai, iar pedepsele corporale nu se justifică în nicio situație. Unul din obiectivele-cheie ale Fundației World Vision România este să protejeze copiii de violență și să îi implice în procesele de luare a deciziilor asupra aspectelor care îi privesc. Astfel, organizația derulează programe menite să le arate părinților că disciplina se poate face și fără a apela la violență. Există metode pozitive de disciplinare, iar creșterea copiilor nu implică neapărat disciplina. Consecventă misiunii sale creștine, World Vision crede în educația bazată pe blândețe, cu iubire și toleranță. Un copil care crește într‑o familie în care aceste virtuți creștine sunt prețuite și puse în practică se poate maturiza fericit și împlinit. Nu este nevoie de constrângeri dacă în familie există reguli respectate de toată lumea, iar educația copiilor se face cu duhul blândeții.

De asemenea, World Vision România susține participarea copiilor în procesele de luare a deciziilor, inclusiv cu privire la mecanismele de protecție față de violență pe care le au la dispoziție. Copiii trebuie să fie reprezentați în fața societății. Credințele și nevoile lor, aspirațiile și așteptările lor trebuie avute întotdeauna în vedere. Astfel au luat naștere proiecte precum Consiliul Consultativ al Copiilor, structură deliberativă la nivel național.

Mediul rural în cifreseparator4

null

86% din abuzuri se înregistrează în familie, potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului, și 56% în mediul rural; aproximativ 15.000 de cazuri de violență asupra copilului au fost raportate în 2018, dintre care 1.173 de cazuri de abuz fizic.

null

52.608 copii trăiesc în sistemul de protecție special (16.961 de copii în servicii de tip rezidențial, 35.647 în servicii de tip familial) la 31 martie 2019, conform datelor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

null

În mediul rural, unu din doi copii este sărac. Unu din 11 copii se duce la culcare flămând. Peste un sfert dintre copiii din mediul rural spun că familia nu are suficienți bani să le asigure îmbrăcămintea necesară.

Cum ne implicăm?

Fundaţia World Vision România acționează în domeniul protecției copilului pe două paliere majore: programe și proiecte de educație parentală, de informare a părinților cu privire la drepturile copiluluidespre efectele violenței domestice asupra copiilor și metode de prevenire și evitare a abuzurilorelaborarea de mecanisme de protecție, precum și programe de cetățenie participativă a copiilor. Aceste inițiative sunt derulate, în multe cazuri, cu sprijinul comunităților locale, al autorităților, partenerilor instituționali și al voluntarilor.  

Fundaţia World Vision participă activ la campania mondială de luptă împotriva violenţei asupra copiilor, “It Takes a World to End Violence Against Children”, care se desfăşoară în peste 80 de ţări din lume. 

Cum transformăm mediul rural

0
de copii beneficiază de servicii de asistenţă comunitară
0
de adulţi şi tineri beneficiază de servicii de asistenţă comunitară
0
de tineri reprezintă vocea copiilor din mediul rural din judeţele Cluj, Ialomiţa şi Vaslui;
0
tineri reprezintă Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România

În prezent, aproape 22.000 de copii din 98 de comunități sunt beneficiari ai programelor World Vision România. Toţi sunt înscrişi în sistemul educaţional, în multe cazuri cu sprijinul activ al organizației, şi sunt monitorizaţi pentru a ne asigura că primesc tot sprijinul de care au nevoie pentru a nu renunţa la școală.

Proiectele care schimbă mediul rural în prezent separator4

Disciplinează fără să rănești!

Bătaia este o formă de disciplinare a copiilor foarte răspândită în România. Aproape o treime dintre părinți le-au aplicat copiilor pedepse corporale, din diferite motive. Proiectul „Disciplinează fără să rănești!” a constat într-o campanie de informare și educare a părinților cu privire la consecințele violenței domestice asupra copiilor, accentul punându-se pe metodele nonviolente de educare. Campania s-a derulat în comunitățile rurale din județele Vaslui și Ialomița și a vizat, într-o primă etapă, 200 de părinți din 13 comunități locale, care au aflat cum pot gestiona relația cu un copil dificil fără a folosi instrumente punitive, dar și, pe de altă parte, cum se poate construi un mediu familial pe baza unor valori creștine ca blândețea, iubirea și toleranța. 

Școala părinților

Educația copilului începe de acasă – de multe ori, chiar cu educația părinților. Mulți părinți nu știu cum să gestioneze relația cu un copil dificil, cum să îi planifice viitorul, ce drepturi are copilul sau unde pot obține informații și ajutor. Proiectul „Școala părinților” s‑a desfășurat în două comunități clujene (Aghireșu și Iara), cu participarea a 26 de mame, care au luat parte la întâlniri săptămânale, în care au discutat și au aflat informații despre creșterea copilului. Din cele 26 de mame participante, 22 au demonstrat că au învățat lucruri noi. 

Vocea și acțiunea cetățeanului

„Vocea și acțiunea cetățeanului” reprezintă metoda prin care Fundaţia World Vision România asigură procesul de consultare și de dialog constructiv între părinţi, elevi, personalul școlilor și decidenții politici locali. Procesul de consultare se realizează prin informarea părinților și elevilor cu privire la dreptul la educație și la standardele de calitate ale procesului educaţional. Ulterior, părinţii şi elevii analizează măsura în care standardele de calitate din școala din comunitatea lor sunt respectate şi, alături de personalul școlii și de reprezentanții autorităților locale, reușesc să identifice atât problemele cu care se confruntă școala precum și posibile soluții pentru remedierea lor.  La final, se elaborează un plan de acțiune în care fiecare dintre participanţi (părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale) își asumă responsabilități bine definite și contribuie cu propriile resurse la efortul comun de îmbunătățire a calității educației în comunitatea sa.

Servicii de asistenţă comunitară pentru 22.534 de copii

În 2016, prin Birourile Zonale din judeţele Cluj, Dolj, Ialomiţa, Vaslui, Vâlcea,  au fost inaugurat centre de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului, care funcționează în cadrul serviciilor de asistență comunitară asigurate de Fundația World Vision România. Prin centrele de resurse comunitare, Fundaţia World Vision România, pe de o parte, acordă servicii de asistență comunitară, de prevenire, limitare sau înlăturare a efectelor care pot afecta domeniul protecției copilului, familiilor și a altor categorii de persoane vulnerabile, asigurarea standardelor minime de calitate aplicabile prin servicii sociale de calitate.

Servicii de asistenţă comunitară pentru 3.465 de adulţi

Serviciile de asistență comunitară pentru adulți (persoane aflate în dificultate), deschise

în Cluj și Dolj, sunt specializate în oferirea de servicii sociale persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, persoane de etnie romă, familii monoparentale, familii cu mai mult de doi copii, alte grupuri vulnerabile.

Consiliul Consultativ al Copiilor

Copiii trebuie să reprezentați în fața societății. Vocea lor, care de cele mai multe ori lipsește din dezbaterile publice care îi privesc, trebuie să fie auzită, iar credințele și nevoile lor, aspirațiile și așteptările lor trebuie luate în considerare. Consiliul Consultativ al Copiilor este un organism înființat în 2012, cu sprijinul World Vision România, cuprinzând 12 copii și tineri aleși pe un mandat de doi ani pentru a fi vocea celor circa 40.000 de copii din județele unde ne desfășurăm: Cluj, Dolj, Ialomița, Vaslui și Vâlcea. Inițiativele Consiliului Consultativ al Copiilor au acoperit în 2018 un spectru larg de probleme: de la o campanie de conștientizare cu privire la fenomenul de bullying în școală, care a vizat 1200 de elevi din 13 comunități rurale din județul Vaslui, la elaborarea raportului „Rolul copiilor în prevenirea violenței în România”, ca parte a campaniei globale „It Takes a World to End Violence Against Children”. De asemenea, tinerii din Consiliu au reprezentat copiii din România la evenimente internaționale precum conferința „Youth, Peace and Security European Regional Consultation”, desfășurată la Bruxelles în noiembrie 2017 și mai 2018.

Studii si Rapoarte separator4

Donează