Ashburn United States 0 donatori si 88 vizitatori online in acest moment
Contacteaza-ne - email: donatori@wvi.org | telefon: +4021-222.91.01

Educatie antreprenoriala, Dezvoltare de servicii de consiliere, suport si orientare, Integrare profesionala
POSDRU/161/2.1/G/138381

NOUTATI DIN PROIECTUL
“ATELIERUL DE MESERII”

Aria de implementare
Nationala in 7 regiuni de dezvoltare: Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru, Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia.

Durata
18 luni (aprilie 2014-octombrie 2015)

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii si adaptabilitatii la mediul economic prin cooperare transnationala, oferirea serviciilor de consiliere in cariera, calificare si recalificare pentru angajatii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord- Est, Sud–Vest, Sud–Est, Sud–Muntenia, Bucuresti si Ilfov.

Obiective specifice

 1. Cresterea accesului angajatilor, la oportunitati de informare pentru programe de formare profesionala continua (calificare/recalificare), prin implementarea a 7 campanii de promovare , informare si constientizare regionale;
 2. Cunoasterea realitatilor din spatiul european si integrarea bunelor practici privind participarea la programe de FPC pentru calificarea si recalificarea angajatilor prin schimb de experienta si diseminare de bune practici cu privire la programele de calificare/recalificare;
 3. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice, prin oferirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala personalizate, incluzand aspecte privind egalitatea de sanse si de gen pentru 2200 angajati. Prin implementarea proiectului de fata se urmareste consilierea si orientarea profesionala a unui grup tinta de 2200 de angajati (din care 1512 femei). Obiectivul principal al activitatilor de consiliere si informare profesionala il reprezinta sprijinirea angajatilor in luarea deciziilor adecvate in structurarea propriei traiectorii de formare. Vor fi sprijiniti mai ales angajatii necalificati, cu un nivel scazut de calificare (indivizii “greu de motivat”);
 4. Oferirea serviciilor de calificare/recalificare pentru 2016 angajati in functie de cerintele identificate pe piata muncii, prin organizarea a 72 cursuri de calificare, din care: Patiser, Operator introducere, prelucrare, validare date, Lucrator comercial, Ingrijitoare batrani la domiciliu, Lucrator social, Infirmiera.

Activitatile proiectului

Activitatea 1. Management proiect

Activitatea 2. Organizarea si implementarea campaniilor de informare si promovare in 7 Regiuni de Dezvoltare.
Obiectivul acestei activitati este cresterea gradului de constientizare a importantei beneficiilor formarii profesionale continue atat pentru angajat cat si pentru angajator prin: implementarea de 7 campanii de promovare si constientizare.

Activitatea 3. Schimb de experienta si diseminare de bune practici cu privire la programele de calificare/recalificare.
Prin aceasta activitate va creste semnificativ valoarea adaugata a proiectului, totodata activitatea reprezinta un element cheie al sustenabilitatii. In cadrul acestei activitati se va crea un Centru Virtual de Resurse dedicat furnizorilor de formare profesionala, care include resurse pedagogice, surse de informare transferate de la partenerul transnational (eFormare), asigurandu-se transferul de know – how de la Partenerul Transnational Francez si se va organiza un seminar de schimb de experienta cu participarea partenerului transnational, cu invitarea si altor furnizori de FPC din Romania pentru diseminarea modelelor de buna practica in domeniul FPC din Franta si adaptarea la contextul din Romania.

Activitatea 4. Oferirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru 2200 angajati
Activitatea consta in: inregistrarea si consilierea persoanelor, informare asupra posibilitatilor de dezvoltare personala. elaborarea profilului ocupational - identificare puncte tari si puncte slabe, analiza competentelor in concordanta cu cerintele locului de munca, eliberare de recomandari pentru a urma programele de calificare/recalificare a proiectului

Activitatea 5. Furnizarea programelor de calificare/recalificare pentru 2016 de angajati
Activitatea asigura cresterea nivelului de pregatire a resurselor umane, prin calificare/recalificare in urmatoarele ocupatii: Patiser, Operator introducere, prelucrare, validare date, Lucrator comercial, Ingrijitoare batrani la domiciliu, Lucrator social, Infirmiera.

Activitatea 6. Publicitate si informare

Rezultate asteptate

 • 2016 de participanti la programe de FPC (calificare si recalificare) din care femei: 1512;
 • 2200 de persoane care beneficiaza de consiliere/orientare – formare profesionala continua;
 • 1814 angajati participanti la instruire certificati;
 • Ponderea participantilor la programe de FPC certificati 90%;
 • Numarul de programe de calificare/recalificare furnizate: 72 (14 grupe Patiser, 8 grupe;
 • Operator introducere, prelucrare, validare date, 14 grupe Lucrator comercial, 14 grupe;
 • Ingrijitoare batrani la domiciliu, 14 grupe Lucrator Social, 8 grupe Infirmiera);
 • Parteneri transnationali implicati in proiect - formare profesionala continua: 1;

Proiectul reuneste Fundatia World Vision Romania (Beneficiar la finantarii) si inca 3 parteneri:

Partener 1: S.C ASCENDO S.R.L
(Râmnicu Valcea)- furnizor de formare profesională în mai mult de 50 de ocupații, a derulat timp de 14 ani proiecte de pregatire profesională pentru aproximativ 10.000 de persoane.

Partener 2: Centrul de Resurse și
Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS (București) – organizație non profit a cărei activitate se concentreaza pe consilierea și formarea profesională a adulților.

Partener 3 (transnational): INFA-
L'Institut National de Formation et d’Application din Franța - desfașoară activități de orientare, consiliere profesională și de formare profesională în sectoarele turism, comerț, mass-media, artă, divertisment, sănătate, servicii sociale, tehnologia informației, meșteșuguri și artizanat. Partenerul francez are o experiență de peste 60 de ani în medierea ocupării forței de muncă și formarea adulților în diverse domenii.

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă”