Ashburn United States 0 donatori si 41 vizitatori online in acest moment
Contacteaza-ne - email: donatori@wvi.org | telefon: +4021-222.91.01

Achizitii - Elevul EDI


Anunt achizitie echipamente IT - 18.12.2015


Fundaţia ,,WORLD VISION ROMÂNIA” anunţă lansarea procedurii de achiziţie directă pentru achiziţia de Echipamente FEDR (COD CPV-30232110-8, 30216110-0, 38651000-3, 30234600-4, 38652120-7, 30213300-8), în cadrul proiectului „Elevul - E.D.I.(Educatie antreprenoriala, Dezvoltare de servicii de consiliere, suport si orientare, Integrare profesionala)” ID: POSDRU/161/2.1/G/138381.

Valoarea estimata achiziţie de Echipamente FEDR este de 45.993,20 lei, fără TVA, echivalentul a 10.288,15 euro.
Se doreste achizitionarea urmatoarelor echiamente:
  • multifunctional(scan, fotocopiere, imprimare) (accesorii incluse) - 4 Buc
  • scaner mobil -1 Buc
  • Aparat video-foto -3 Buc
  • Memorii USB minim 32GB -9 Buc
  • videoproiector -4 Buc
  • desktop computer+monitor - 27 Buc


Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.

Termen limita de depunere a ofertelor 07 ianuarie 2015, ora 12.00.

Informatii suplimentare pot fi obţinute prin contactarea persoanei responsabile din partea achizitorului: Expert achiziţii Veronica Anchidin, adresa e-mail: Veronica_Anchidin@wvi.org, mobil: 0722.896.980, Fundația World Vision România.

Ofertele vor fi depuse in plic la Registratura sau prin posta la sediul FUNDATIEI WORLD VISION din Str. Rotasului, nr. 7, sector 2 Bucuresti, in atentia Expert Achizitii Anchidin Veronica, ID PROIECT: 138381.

Documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de informare si publicitate
 
 
 

Anunt achizitie servicii de informare si publicitate - reluare - 27.11.2014


Fundaţia ,,WORLD VISION ROMANIA” lansează procedura de achiziţie directă pentru achiziţia de Servicii de informare şi publicitate (COD CPV 79341000-6, 79822000-2, 79823000-9, 72413000-8, 79341400-0), în cadrul proiectului „Elevul E.D.I(Educatie Antreprenoriala, Dezvoltare de servici de consiliere, suport si orientare, integrare profesionala)” ID: POSDRU/161/2.1/G/138381.

Valoarea estimata a achiziţiei de servicii de publicitate este de 25.000 lei, fără TVA, echivalentul a 5.656,24 euro.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.

Termen limita de depunere a ofertelor 8 decembrie 2014, ora 12.00.

Informatii suplimentare pot fi obţinute prin contactarea persoanei responsabile din partea achizitorului: Expert achiziţii Veronica Anchidin, adresa e-mail: Veronica_Anchidin@wvi.org, mobil: 0722.896.980, Fundația World Vision România.

Ofertele vor fi depuse in plic la Registratura sau prin posta la sediul FUNDATIEI WORLD VISION din Str. Rotasului, nr. 7, sector 2 Bucuresti, in atentia Expert Achizitii Anchidin Veronica, ID PROIECT: 138381.

Documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de informare si publicitate
 
 
 

Anunt achizitie servicii de informare si publicitate - 15.10.2014


Fundaţia ,,WORLD VISION ROMANIA” lansează procedura de achiziţie directă pentru achiziţia de Servicii de informare şi publicitate (COD CPV 79341000-6, 79822000-2, 79823000-9, 72413000-8, 79341400-0), în cadrul proiectului „Elevul E.D.I(Educatie Antreprenoriala, Dezvoltare de servici de consiliere, suport si orientare, integrare profesionala)” ID: POSDRU/161/2.1/G/138381.

Valoarea estimata a achiziţiei de servicii de publicitate este de 43.145,16 lei, fără TVA, echivalentul a 9.775,26 euro.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.

Termen limita de depunere a ofertelor 28 octombrie 2014, ora 12.00.

Informatii suplimentare pot fi obţinute prin contactarea persoanei responsabile din partea achizitorului: Expert achiziţii Veronica Anchidin, adresa e-mail: Veronica_Anchidin@wvi.org, mobil: 0722.896.980, Fundația World Vision România.

Ofertele vor fi depuse in plic la Registratura sau prin posta la sediul FUNDATIEI WORLD VISION din Str. Rotasului, nr. 7, sector 2 Bucuresti, in atentia Expert Achizitii Anchidin Veronica, ID PROIECT: 138381.

Documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de informare si publicitate
 
 
 

Anunt achizitie servicii de Organizare de voiajuri cu servicii complete - 18.12.2014


Fundaţia ,,WORLD VISION ROMANIA” lansează procedura de achiziţie directă pentru achiziţia de Servicii de Organizare de voiajuri cu servicii complete (COD CPV 63511000-4), în cadrul proiectului „Elevul E.D.I(Educatie Antreprenoriala, Dezvoltare de servici de consiliere, suport si orientare, integrare profesionala)”

ID: POSDRU/161/2.1/G/138381.

Valoarea estimata a achiziţie de servicii de organizare voiajuri cu servicii complete este de 73.493,80 lei, fără TVA, echivalentul a 16.423,56 euro.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.

Termen limita de depunere a ofertelor 05 ianuarie 2015, ora 12.00.

Informatii suplimentare pot fi obţinute prin contactarea persoanei responsabile din partea achizitorului: Expert achiziţii Veronica Anchidin, adresa e-mail: Veronica_Anchidin@wvi.org, mobil: 0722.896.980, Fundația World Vision România.

Ofertele vor fi depuse in plic la Registratura sau prin posta la sediul FUNDATIEI WORLD VISION din Str. Rotasului, nr. 7, sector 2 Bucuresti, in atentia Expert Achizitii Anchidin Veronica, sau pe e-mail la adresa veronica_anchidin@wvi.org, in atentia Expert Achizitii Anchidin Veronica, ID PROIECT: 138381.

Documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de organizare de voiajuri cu servicii complete