Ashburn United States 0 donatori si 43 vizitatori online in acest moment
Contacteaza-ne - email: donatori@wvi.org | telefon: +4021-222.91.01

Achizitii - Atelierul de meserii


Anunt achizitie Campanii de publicitate - reluare - 10.11.2014


Fundaţia ,,WORLD VISION ROMANIA” lansează procedura de achiziţie directă pentru achiziţia de Servicii de informare şi publicitate (COD CPV 79341000-6 – Servicii de publicitate), în cadrul proiectului „Atelierul de meserii - Cooperare transnationala, servicii de consiliere in cariera, calificare si recalificare pentru angajatii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti si Ilfov” ID: POSDRU/164/2.3/S/134056.

Valoarea estimata achiziţie de servicii de publicitate este de 81.338,71 lei, fără TVA, echivalentul a 18.441,64 euro.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.

Termen limita de depunere a ofe,rtelor 17 octombrie 2014, ora 10.00.

Informatii suplimentare pot fi obţinute prin contactarea persoanei responsabile din partea achizitorului: Expert achiziţii Veronica Anchidin, adresa e-mail: Veronica_Anchidin@wvi.org, mobil: 0722.896.980, Fundația World Vision România.

Ofertele vor fi depuse in plic la Registratura sau prin posta la sediul FUNDATIEI WORLD VISION din Str. Rotasului, nr. 7, sector 2 Bucuresti, in atentia Expert Achizitii Anchidin Veronica, ID PROIECT: 134056.

Documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de informare si publicitate - reluare procedura

Anunt achizitie Campanii de publicitate - 08.10.2014


Fundaţia ,,WORLD VISION ROMANIA” lansează procedura de achiziţie directă pentru achiziţia de Servicii de informare şi publicitate (COD CPV 79341000-6 – Servicii de publicitate), în cadrul proiectului „Atelierul de meserii - Cooperare transnationala, servicii de consiliere in cariera, calificare si recalificare pentru angajatii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti si Ilfov” ID: POSDRU/164/2.3/S/134056.

Valoarea estimata achiziţie de servicii de publicitate este de 81.338,71 lei, fără TVA, echivalentul a 18.441,64 euro.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.

Termen limita de depunere a ofe,rtelor 17 octombrie 2014, ora 10.00.

Informatii suplimentare pot fi obţinute prin contactarea persoanei responsabile din partea achizitorului: Expert achiziţii Veronica Anchidin, adresa e-mail: Veronica_Anchidin@wvi.org, mobil: 0722.896.980, Fundația World Vision România.

Ofertele vor fi depuse in plic la Registratura sau prin posta la sediul FUNDATIEI WORLD VISION din Str. Rotasului, nr. 7, sector 2 Bucuresti, in atentia Expert Achizitii Anchidin Veronica, ID PROIECT: 134056.

Documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de informare si publicitate