Ashburn United States 0 donatori si 32 vizitatori online in acest moment
Contacteaza-ne - email: donatori@wvi.org | telefon: +4021-222.91.01

Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al StructuTitlu proiect
: ,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative

Componenta 1, CP2/2017: Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula  politici publice alternative

Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar

Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP

Contract de finanţare: 105/07.05.2018

Cod SIPOCA/ MySMIS: 339/111683

DENUMIRE BENEFICIAR:

Fundația World Vision Romania   

OBIECTIV GENERAL:

Capacitarea  ONG-urilor si a autorităților publice cu scopul de a analiza, evalua, formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern . Din această perspectivă, grupul țintă al proiectului va fi instruit pentru a-și dezvolta capacitatea de a analiza, corela  și completa legislația în vigoare privind funcționarea Structurilor Comunitare Consutative –SCC, ca structuri de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității. 

Acest obiectiv va fi atins prin obiectivele specifice, contribuindu-se astfel total la obiectivul specific POCA 1.1 “Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetațeni si mediul de afaceri în concordanța cu SCAP”.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1. Consolidarea capacității grupului țintă format din 35 reprezentanți ai ONG-urilor, pentru a analiza, evalua și amenda politici publice din domeniul asistenței sociale și dezvoltarea abilităților de mobilizare comunitară a acestora, prin livrarea unui program  de formare în domeniul schimbării sociale;

Obiectiv specific 2.  Facilitarea dialogului social și civic și creșterea participării active la procesul decizional , prin implicarea a 120 reprezentanți ai ONG-urilor și anagajați ai instituțiilor publice centrale și locale în pilotarea și implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunități selectate în prezenta intervenție; Prin propunerea de proiecte de completare și reglementare a regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative, modelul va fi replicat la nivel național și va impacta toate regiunile de dezvoltare, proiectul  având  în acest fel un caracter național.

Obiectiv specific 3.  Completarea legislației în vigoare și definirea regimului juridic cu privire la operaționalizarea Structurilor Comunitare Consultative ca structuri de sprijin de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității, prin analiza, evaluarea și modificarea normelor de funcționare a acestora.

REZULTATE:

Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern

  • Rezultat proiect 1 – Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile schimbare socială și mobilizare comunitară (120 persoane);
  • Rezultat proiect 2 – Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruit în domeniul formatorilor de formatori (35 persoane); 
  • Rezultat proiect 3 – Personal din  ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniul analizei și elaborării politicilor publice (20 persoane);
  • Rezultat proiect 4 – Politică publică alternativă în domeniul asistenței sociale elaborată;

Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate

  • Rezultat proiect 5 – Politică alternativă în domeniul asistenței sociale promovată și acceptată;
  • Rezultat proiect 6 – Proiect de lege acceptat pentru modificarea și completarea Legii 292/2011 care reglementează regimul juridic al Consiliilor Comunitare Consultative.

 

DATA DE ÎNCEPERE: 07.05.2018

 PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 16 luni (7 mai 2018 – 7 septembrie 2019)

 VALOAREA TOTALĂ:

961.539,82 Lei (din care 942.309,02 valoare eligibila nerambursabila și 19.230, 80, contribuție proprie a Beneficiarului)