Ashburn United States 0 donatori si 33 vizitatori online in acest moment
Contacteaza-ne - email: donatori@wvi.org | telefon: +4021-222.91.01

50 de persoane din Frâncesti vor beneficia de „A doua șansă” la educațiePatriarhia Romănă în parteneriat cu Fundaţia World Vision România derulează Proiectul Alege Şcoala – o şansa pentru viitor! 
Proiect Programul Operațional Capital Uman  
Componentă 1 Apel : POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 
Titlul proiectului: „Alege Școala o șansă pentru viitor 
Beneficiar: FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA
Numărul de identificare al contractului: POCU/74/6/18/106002


50 de persoane din Frâncesti vor beneficia de „A doua șansă” la educație


Programul ,,A doua șansă”, care se va implementa la Fânceşti,  în cadrul proiectului Alege Școala -o şansă pentru viitor are ca scop prevenirea abandonului şcolar la adulţii vulnerabili din comuna.

Acesta este deschis tuturor celor care nu au finalizat diferite nivele de studii obligatorii, din r
ândul populației roma și nonroma. Astfel, in comunitatea Frîncesti au avut loc sesiuni de informare, în urma cărora s-au înscris in proiect 50 de persoane cu varste intre 25-64 ani.

Acestia au aflat felul în care se vor derula activitățile, care sunt criteriile de eligibilitate, precum și documentele necesare înscrierii.

Scopul Proiectul “Alege Școala-O şansă pentru Viitor este acela de prevenirea abandonului şcolar timpuriu a 1010 elevi preşcolari, şcolari şi adulţi vulnerabili din 5 comunităţi rurale din judeţul Vâlcea şi anume: Mihăeşti, Bujoreni, Drăgoeşti, Frânceşti şi Dănicei.

Proiectul are o abordare integrată asupra fenomenului de risc de abandon şcolar întrucât îşi propune: măsuri de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin identificarea riscurilor şi a obstacolelor individuale ale fiecarui elev beneficiar şi asumarea unei intervenţii personalizate fiecărui caz.

Proiectul Alege Şcoala – o şansă pentru viitor , face parte din Programul Operațional Capital Uman(POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6 Educaţie şi Competenţe” şi se desfăsoară de către Fundaţia World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română.