Expert organizare si mobilizare grup tinta

Postul: Expert organizare si mobilizare grup tinta (specialist relatii sociale – Cod Cor 243212)
Zona de implementare a proiectului:
N – V; N – E; Centru; Vest.
Norma:
8 ore/zi, durata determinata
Nr. Posturi: 1

Cum aplici?

Candidatii interesati vor inainta CV-ul, până la data de 17.08.2022, catre: Romana Chioreanu, Manager Proiect  romana_chioreanu@wvi.org si Mariana Popa, Specialist Resurse Umane mariana_popa@wvi.org cu subiectul: Expert organizare si mobilizare grup tinta_Numele și prenumele tău

Responsabilitati majore::

 • Completeaza anexele specifice din metodologia de acordare a subventiilor pentu cei 290 de cursanti si intocmeste dosarul fiecarui beneficiar cu documentele necesare acordarii subventiilor;
 • Informeaza beneficiarii privind conditiile de eligibilitate si acordare a subventilor ca urmare a participarii acestora la cursul de formare profesionala ,,Competente Antreprenoriale, financiare si juridice”.
 • Se asigura ca toate documentele completate de acestia sunt corecte si complete;
 • Asigura procesul de informarea a beneficiarilor inainte de participarea la programele de formare profesionala, respectiv de consiliere si orientare in cariera;
 • Asigura logistica necesara pentru organizarea programului de formare profesionala (asigurarea serviciilor de catering, multiplicarea si diseminarea materialelor de curs);
 • Identificarea spatiilor corespunzatoare pentru organizarea programului de formare in fiecare locatie de unde provin beneficiarii;
 • Participa la intalnirile prezidate si organizate de catre Managerul de Proiect;
 • Intocmeste rapoarte proprii de activitate si fise individuale de pontaj in formatul prevazut de programul de finantare;
 • Efectueaza si alte sarcini si activitati in vederea implementarii in conditii optime a proiectului;
 • Facilitarea derularii activitatii de formare profesionala, respectiv de consiliere si orientare în cariera prin asigurarea suportului tehnic pentru ceilalti experti implicati;
 • Centralizeaza participantii la cursurile de formare si le transmite Coordonatorului Partener;
 • Mentine legatura intre grupul tinta si expertii proiectului pentru participarea la activitati;
 • Se asigura ca sunt completate corect toate listele de prezenta de la activitatile la care participa grupul tinta (formare profesionala si consiliere profesionala).

Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini:

 • Absolvent studii superioare in domeniul social.
 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienta in lucru cu tinerii, consiliere vocationala, dezvoltare personala;
 • Experienta generala pe proiecte europene – minim 2 ani;
 • Bune abilitati de coordonare, organizare si planificare;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Abilitati de lucru in echipa si in special de lucru cu tinerii;
 • Abilitatea de a efectua sarcinile de lucru cu supervizare minima;
 • Abilitati de comunicare si relationare;
 • Bune abilitati de operare PC;
 • Cunoasterea limbii engleze;
 • Disponibilitate de a calatori in interes de serviciu 80% din timp;
 • Permis conducere cat. B.

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 17.08.2022

Trimite CV